Jag gör just nu ett uppehåll med kaniner p.g.a. övriga arbetsuppgifter. Foder kommer att säljas som vanligt.

Uppfödning av avelskaniner av raserna New Zealand Red, Stor Rex brun zobel, Blå Wienner.

Samtliga avelsdjur är utställda och stamboksförda i SKAF.

Försäljning av ungdjur med stamtavla.

Lägsta ålder på ungdjur som säljs är 12 veckor.

Med kaninerna medföljer övergångsfoder, kloklippning och tandfelskontrollering innan leverans

Det finns möjlighet att förhandsboka kaniner, men då

tillkommer en bokningsavgift, som ej återbetalas, om inte

särskilda hinder kan uppvisas.

Vi är medlem i SKAF och Sveriges Kaninproducenters Förening.

Är nu en godkänd kaningård av SKAF Avelscentersyds kaningård.